Het verschil tussen de taxatiewaarde en WOZ-waarde

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) en de taxatiewaarde van een woning zijn beide manieren om de waarde van een onroerend goed te bepalen, maar ze worden voor verschillende doeleinden gebruikt en kunnen verschillen in benadering en nauwkeurigheid. Hier zijn de belangrijkste verschillen:

 1. Doel:

  • WOZ-waarde: De WOZ-waarde wordt gebruikt voor belastingdoeleinden, met name voor het bepalen van de onroerendezaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Deze waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld.

  • Taxatiewaarde: De taxatiewaarde wordt gebruikt in bredere zin, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een hypotheek, het bepalen van de verkoopprijs of voor verzekeringsdoeleinden.

 2. Methodologie:

  • WOZ-waarde: De WOZ-waarde wordt vaak bepaald door de gemeente op basis van een modelmatige waardering. Hierbij worden kenmerken van de woning, zoals oppervlakte, type woning, ligging, en bouwjaar, meegenomen in een geautomatiseerd waarderingssysteem.

  • Taxatiewaarde: De taxatiewaarde wordt vaak vastgesteld door een onafhankelijke taxateur. Deze taxateur bezoekt de woning, neemt specifieke kenmerken en de staat van onderhoud mee in de beoordeling en gebruikt mogelijk vergelijkbare verkopen in de buurt als referentie.

 3. Frequentie van evaluatie:

  • WOZ-waarde: De WOZ-waarde wordt jaarlijks door de gemeente geëvalueerd en vastgesteld.

  • Taxatiewaarde: De taxatiewaarde wordt vastgesteld op het moment dat deze nodig is, bijvoorbeeld bij de verkoop van een woning of het aanvragen van een hypotheek.

 4. Nauwkeurigheid:

  • WOZ-waarde: De WOZ-waarde is soms minder nauwkeurig dan een taxatiewaarde, omdat deze gebaseerd is op modellen en algemene kenmerken van een gebied.

  • Taxatiewaarde: De taxatiewaarde wordt als doorgaans nauwkeuriger beschouwd, omdat deze specifiek is voor de individuele woning en rekening houdt met details die niet altijd in het geautomatiseerde model van de gemeente zijn opgenomen.

In veel gevallen zal de WOZ-waarde lager zijn dan de taxatiewaarde, maar het exacte verschil kan variëren afhankelijk van de lokale vastgoedmarkt en specifieke kenmerken van de woning.