Privacy

Privacyverklaring XLCASA Makelaars

 

Algemeen

Privacy is voor XLCASA Makelaars van groot belang. XLCASA respecteert en beschermt de persoonsgegevens van haar kopers, verkopers, woningzoekenden en overige belanghebbenden. Wij ontkomen er niet aan om persoonsgegevens van u te verwerken, wij verwerken echter niet meer gegevens dan nodig. Met de gegevens die wij verwerken gaan wij vertrouwelijk om. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die vanaf 25 mei 2018. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met deze gegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin.

 

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze diensten moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de dienst. U kunt via uw accountinformatie aanpassen wanneer u dat wilt.

 

Contactformulier of klacht

Met het contactformulier of klacht kunt u ons vragen stellen of een klacht melden. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van toestemming. Wij bewaren deze gegevens totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Deze nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

 

Website van XLCASA

www.xlcasa.nl

Dit is onze website. Hier kunt u zich kunt registreren om gebruik te maken van onze diensten of waarop u het contractformulier of klacht via kunt melden.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens ?

  • Afsluiten van koopovereenkomst
  • Verkopen van woningen, bedrijfsruimte en parkeerplekken
  • Uitvoeren van een ID-check en een WWFT-check
  • Innen van betalingen, inclusief het uit handen geven van deze vorderingen aan de deurwaarder
  • Afhandelen van geschillen en klachten
  • Communicatie met kopers/verkopers
  • Klanttevredenheidsonderzoek
  • uitwisselingssysteem (met uitzondering van naam of andere direct identificerende gegevens)

 

Derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de genoemde doeleinden. In het kader van de uitvoering van onze diensten kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met eigenaren van vastgoed en verenigingen van eigenaren.

 

Verwerkersovereenkomst

Als een derde meer dan alleen persoonsgegevens verwerkt dan alleen uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres, zal er met zo’n derde partij een aparte “verwerkersovereenkomst” worden afgesloten. Daarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen, dat ze deze mogen verwerken en hoe ze hiermee om moeten gaan.

 

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit, Uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, worden door ons beschermd. Dit doen wij met technische en organisatorische maatregelen om verlies of misbruik door derden te voorkomen. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig door ons gecontroleerd. Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig is. Zodra persoonsgegevens niet meer nodig zijn worden deze door ons vernietigd of versleuteld bewaard. Dit geldt ook voor de bedrijven die voor ons gegevens verwerken.

 

Inzage en wijziging van uw gegevens

Iedereen heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek kan via e-mail, de website of schriftelijk worden aangevraagd, onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen binnen 4 weken op uw verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of indien er andere dringende redenen zijn.

 

Wijzigingen in privacyverklaring

Aanpassingen en\of veranderingen in onze website of in de wet- en regelgeving kan leiden tot aanpassingen in onze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze website weer gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar heeft tegen cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy beleid. Lees hier welke cookies wij gebruiken