Juridische zaken

Hieronder zijn een aantal juridische begrippen uitgelegd. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

Eigendomsrechten

De verkoper moet ervoor zorgen dat ze de wettelijke eigenaar zijn van de woning die ze verkopen, en dat ze het recht hebben om deze te verkopen. Eventuele beperkingen op het eigendom, zoals erfdienstbaarheden of hypotheekrechten, moeten kenbaar worden gemaakt.

Openbaarmaking van gebreken

De verkoper is verplicht om potentiële kopers op de hoogte te stellen van eventuele bekende gebreken of problemen met de woning. Dit omvat zowel fysieke gebreken als juridische kwesties, zoals lopende geschillen of bouwovertredingen.

Garanties en aansprakelijkheid

De verkoper moet eventuele garanties verstrekken die in de koopovereenkomst zijn opgenomen, en kan aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken die niet zijn onthuld tijdens het verkoopproces.

Koopovereenkomst

De verkoper moet een geldige koopovereenkomst opstellen die alle belangrijke details van de transactie omvat, zoals de verkoopprijs, de opleveringsdatum en eventuele voorwaarden of clausules.

Schriftelijkheidsvereiste koopovereenkomst

Het schriftelijkheidsvereiste bij een koopovereenkomst houdt in dat bepaalde afspraken of overeenkomsten tussen partijen schriftelijk moeten worden vastgelegd om juridisch bindend te zijn. In het kader van een koopovereenkomst betekent dit dat de belangrijkste voorwaarden, zoals de identiteit van de partijen, de beschrijving van het te kopen goed, de prijs, en eventuele andere essentiële bepalingen, op schrift moeten worden gesteld.

Inschrijving koopakte

Het inschrijven van de koopakte voor de levering in het kadaster is van belang voor de koper omdat het de koper beschermt tegen mogelijke latere aanspraken op hetzelfde onroerend goed. Door de inschrijving wordt de eigendomsoverdracht officieel geregistreerd en publiek toegankelijk. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat de verkoper hetzelfde onroerend goed aan iemand anders verkoopt of dat er andere onvoorziene juridische kwesties ontstaan. Het geeft de koper een duidelijke en afdwingbare positie als wettige eigenaar van het pand.

Als de verkoper failliet dreigt te gaan en de koopakte voor de levering is ingeschreven in het kadaster, beschermt dit de belangen van de koper. De inschrijving maakt de eigendomsoverdracht officieel en traceerbaar, waardoor het onroerend goed niet als activum in het faillissement van de verkoper wordt opgenomen. Dit betekent dat het eigendomsrecht van de koper wordt gerespecteerd en het onroerend goed niet wordt betrokken bij schulden van de verkoper. Het inschrijven in het kadaster biedt de koper dus een extra beschermingslaag tegen financiële risico's in het geval van het faillissement van de verkoper.