Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

Negatieve rente over de waarborgsom

Negatieve rente over de waarborgsom

Recent zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld naar aanleiding van het artikel uit het AD ‘Huizenkopers betalen straks bedrag aan notaris voor negatieve rente’. Zo is er de vraag gesteld of het mogelijk is om derdengeldrekening van de notaris vrij te stellen van negatieve rente.

De achtergrond van deze vraag is gelegen in het feit dat sinds 1 juli 2020 diverse banken negatieve rente berekenen bij een derdengeldrekening van een notaris, waardoor de angst bestaat dat klanten van de notaris moeten opdraaien voor deze negatieve rente. Volgens de minsister is het -kort gezegd- onwenselijk en niet proportioneel om notarissen uit te zonderen van negatieve rente. Daarvoor worden een aantal redenen genoemd.

Rente te overzien

Volgens de minister zijn de rentebedragen doorgaans te overzien. Wanneer een notaris bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning van € 340.000 het bedrag van de hypothecaire lening van zijn cliënt voor twee dagen op de derdengeldenrekening plaatst tegen een negatieve rente van 0,5%, dan rekent de bank ca. € 9 aan negatieve rente.

Notarissen kunnen afspraken maken met koper en verkoper in hun opdracht tot dienstverlening of algemene voorwaarden.
In beginsel zijn notarissen op basis van een ministeriële regeling verplicht om rente te salderen. Dit houdt in dat de negatieve rente in mindering wordt gebracht op het aandeel van de rechthebbende wiens gelden tijdelijk worden beheerd. De minister geeft aan dat de notaris van deze regel schriftelijk kan afwijken. Met andere woorden: een notaris is vrij om een afweging te maken of hij wel of niet door middel van een contractuele afspraak met zijn cliënt de negatieve rente niet of slechts gedeeltelijk doorberekent aan zijn klanten. Zo kan de notaris bijvoorbeeld in zijn eigen opdracht tot dienstverlening of algemene voorwaarden met koper en verkoper de afspraak maken dat een X-bedrag aan koper wordt doorbelast bij het storten van een waarborgsom. Eenzelfde soort afspraak kan de notaris maken bij het ‘stallen’ van de koopsom dan wel het uitkeren van de koopsom aan verkoper.

Branchebrede koopovereenkomst

Overigens hebben koper en verkoper afspraken gemaakt over kosten die een notaris in rekening brengt in artikel 2.1 van de branchebrede koopovereenkomst:

“Eventuele overige kosten die de notaris in rekening brengt, zoals de kosten van een volmacht en de kosten van een tolk, zijn voor rekening van de partij die hiervan gebruik maakt.”

In de laatste zin van het geciteerde artikel worden enkele voorbeelden genoemd zoals kosten die verband houden met de volmacht en de kosten van een tolk. Deze voorbeelden zijn echter niet limitatief. Ook andere kosten kunnen op grond van artikel 2.1 worden doorbelast aan degene die hiervan gebruik maakt. Voor het stellen van de 10% zekerheid maakt de koper ‘gebruik van’ een bankgarantie dan wel een waarborgsom. Kosten die daarmee gepaard gaan komen voor rekening van de koper gezien de laatste zin van artikel 2.1 van de branchebrede koopovereenkomst. Dat kosten worden doorbelast aan de koper voor het stellen van de 10% zekerheid is overigens al jaren gangbare praktijk bij het gebruik van een bankgarantie.

Zoals gezegd ligt het meest voor de hand dat notarissen die negatieve rente in rekening willen brengen aan koper of verkoper dit nader regelen in hun eigen opdracht tot dienstverlening dan wel algemene voorwaarden.

Vandaag weten wat uw woning echt waard is?

Gratis waardebepaling

Locatie
Selecteer het type woning
Gegevens

Om de waarde exact te bereken, maken we geen gebruik van een rekenprogramma maar nemen wij telefonisch contact op om een aantal vragen te stellen. Zo is onze gratis waardebepaling veel accurater.

Gerelateerde berichten

Kosten Woning Energielabel 2021 omhoog

Vanaf 1 januari 2021 wordt het energielabel voor woningen bepaald op basis van NTA 8800. Dit...

Lees verder

Wat is het beste moment om object op funda te plaatsen?

Net na de lunchpauze of juist in het weekend? Als makelaar vraagt u zich ongetwijfeld af op welk...

Lees verder

Meerderheid 2e kamer motie uitstel nieuw energielabel

Dinsdag 22 september heeft een meerderheid van de Tweede Kamer een motie van VVD-Kamerlid...

Lees verder